Lög félagsins

1.gr. Heiti félagsins er Félag Áhugamanna um heimspeki. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2.gr. Markmið félagsins er að efla kynni áhugamanna um heimspeki, og að vera vettvangur umræðna um heimspekileg efni.
Markmiði þessu hyggst félagið ná með því m.a. að:
Beita sér fyrir erindum um efni tengd heimspeki, og umræðum félagsmanna um þau.
Beita sér fyrir því að haldin verði málþing um heimspekileg efni, með þátttöku erlendra gesta.
Gefa út tímarit og standa að annarri útgáfu á efni um heimspekileg málefni.

3.gr. Félagsmenn geta allir áhugamenn um heimspeki orðið, enda greiði þeir tilskilin félagsgjöld, sem ákveðin eru á félagsfundum. Aðild að félaginu jafngildir áskrift að tímaritinu.
Heiðursfélaga má kjósa á aðalfundi eftir einróma tillögu stjórnar. Heiðursfélagi skal hafa stuðlað að heimspekilegum málefnum á Íslandi um árabil. Aðeins má kjósa einn heiðursfélaga í senn með þriggja ára millibili. Heiðursfélagar greiða ekki félagsgjöld, en hafa sömu réttindi og aðrir félagsmenn.

4.gr. Starfsár félagsins er fá 1. júlí til 30. júní. Fjárhagsári félagsins lýkur síðasta virkan dag fyrir lögboðinn aðalfund.

5.gr. Félagsstjórn skal skipuð fimm félagsmönnum, og skal einn þeirra kosinn formaður, annar ritari, þriðji gjaldkeri, fjórði meðstjórnandi og fimmti varamaður. Sjórnarmenn skulu kosnir á aðalfundi til eins árs í senn.
Stjórnin ræður félagsmálum milli funda og skuldbindur félagið fyrir þess hönd. Hún boðar félagsfundi, aðalfund, heldur félagatal, sér um skipulagningu umræðufunda og hrindir í framkvæmd þeim málefnum, sem félagsfundir ákveða hverju sinni.
Stjórninni er heimilt að skipa menn í starfshópa til þess að vinna að sérstökum málefnum.
Stjórnin ræður ritstjóra tímaritsins til eins árs í senn og semur við hann um ritstjórnarlaun.

6.gr. Stjórnin kveður til félagsfundar til að ræða málefni félagsins, ef nauðsyn ber til, og skulu þeir boðaðir með tveggja vikna fyrirvara.
Skal fundarefnis getið í fundarboði.
Þriðjungur félagsmanna getur skriflega krafist þess að slíkur fundur verði haldinn.
Félagsfundur er lögmætur, er löglega er til hans boðað.

7.gr. Aðalfundur skal haldinn ár hvert, og skal dagskrá vera þessi:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins
3. Önnur mál.
4. Kosning stjórnarmanna sbr. 5.gr.
5. Kosning tveggja endurskoðenda.
6. Umræður um næsta starfsár.
Formaður stjórnar fundinum, eða kjörinn fundarstjóri í fjarveru hans. Aðalfund skal boða eins og félagsfund sbr. 6.gr. Er hann lögmætur, ef löglega er til hans boðað.

8.gr. Til lögmætra fundarsamþykkta nægir einfaldur meirihluti atkvæða á lögmætum félagsfundum og aðalfundi.
Samþykktum verður þó aðeins breytt á aðalfundi með atkvæði 2/3 þeirra er hann sækja. Sama gildir um félagsslit.

Samþykkt á stofnfundi félagsins 16. október 1976; með breytingum samþykktum á aðalfundi 8. maí 1977, og á aðalfundi 28. maí 1978; með breytingum staðfestum á aðalfundi 28. maí 1993 og breytingum samþykktum á aðalfundi 16. október 2003.